Prvi put unca iznad 2000 dolara

Nema nade "da se virus može iskoreniti"

Zbog prenatrpanosti plaža vlasti u Britaniji prete rigoroznim merama

Prema najnovijoj naučnoj studiji postoje dva oblika opasnog virusa

Prag će mesto ispred ruske ambasade nazvati po Nemzowu