Glasine o mogućem otvaranju granice između Severne Makedonije i Grčke, trenutno kruže putem interneta. Do toga bi moglo doći usled svakodnevnih nasilnih nereda u izbegličkom kampu u grčkoj luci Solun i oko nje. Stotine migranata žele otići na sever i prema Srednjoj Evropi. Do sada je grčka policija uspela da spreči proboj barikada oko logora Diavata.  U međuvremenu, glavna železnička stanica u Atini bila je paralisana od strane migranata. Tražili su besplatno putovanje do severne makedonske granice.

Grčka televizija prikazala je u petak snimak koji podseća na period vrhunca izbegličke krize iz 2015. godine: gužve između migranata i snaga sigurnosti, bacanje kamena, magla suzavca i dimne bombe. Policija je uputila kritike da su migranti koristili žene i decu kao svojevrsnu prethodnicu kako bi savladali policijski kordon.

 

 

Smatra se da je ideja o maršu na sever proširena putem interneta, jer prema njima,  granica između Grčke i Severne Makedonije bit će otvorena za migrante, kada migranti tamo nagrnu masovno. UNHCR je upozorio migrante da ne veruju u takve glasine. Grčki ministar imigracije Dimitris Vitsas takođe je naglasio: "Laž je da se otvara granica. To se neće dogoditi“.

Ipak, desetine ljudi otišlo je u petak na glavnu železničku stanicu u Atinu i zatražilo prevoz do severne makedonske granice. Sedenje na šinama paralizovalo je železnički saobraćaj.

Tokom vrhunca migrantske krize, uz granicu između Grčke i Severne Makedonije izgrađena je granična ograda. Ona još uvek stoji i prati se. Tadašnja balkanska ruta vodila je iz Grčke preko Severne Makedonije (tadašnje Makedonije), Srbije i Mađarske u Srednju Evropu.

Dok su dolasci preko Italije prošle godine pali za gotovo 100.000, povećali su se za više od 14.000 na ruti preko Turske do Grčke. Evropska komisija je početkom marta istakla da "ključni problemi ostaju nerešeni". To se odnosilo na postupke sporog azila i odložene deportacije.

Evropska Unija je 2016. godine sklopila izbeglički pakt sa Turskom. U to vreme Ankara je obećala da će vratiti sve nove izbeglice koje dolaze na grčka ostrva i preduzeti veće akcije protiv bandi koje trguju ljudima. To je dovelo do značajnog pada broja dolazaka u Grčku u odnosu na 2015. godinu.